בית המכס אברהם בסון

על אברהם ז"ל

 

אברהם בַּסוֹן, בן לַחֲביבה וּמאיר בסון, נולד בִּירושלים בְּעשרים וּשלושה בנובמבר אלף תשע מאות ארבעים וּשמונֶה. היה בן חמישי במשפחה בת שִבעה ילדים

אברהם היה נער מבריק, חָרוץ וּנְעים הֲליכות, והושיט יד לעזרה לכל מבקש.

טרם גיוסו לצה"ל הוא החל ללמוד הנהלת חשבונות, ובה בעת עבד בבנק איגוד בגבעתיים. באותה תקופה התקרב לדת והחל גם ללמוד בַּעֲרבים לימודי תורה.

הוא תכנן ללמוד רְאִייַת חשבון בסיום שירותו הצבאי, תוכנית שֶלְמַרבֵּה הצער נִגדעה בְּאִיבָּהּ.

יהי זכרו ברוך!