אתר למורשת מודיעין

דגם: 
המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין.

ההנצחה במרכז מתבססת על שני מרכיבים- הנצחת החללים, והנחלת המורשת של המודיעין.

קהילת המודיעין מורכבת משלושה גופים עיקריים והם: חיל המודיעין, המוסד, והשב"כ.

המסבירן הקולי באתר מוצב בכניסה למבוך ההנצחה. המבוך ומבנה אהל שם, הם לב ליבו של המרכז.

המבוך הינו אתר הנצחה המדמה בצורתו את המוח האנושי, המהווה את הכלי המרכזי במלחמת המודיעין הלא היא היא מלחמת מוחות. 

המבוך מחולק למספר חצרות, כשכל חצר מייצגת תקופה בתולדות קהילת המודיעין .בכל חצר תוכלו לראות שעל הקירות חקוקים שמות הנופלים באותה תקופה. בין הנופלים ישנם כאלה שטרם הובאו לקבר ישראל.

החשאיות האופפת את פעילות קהילת המודיעין מביאה לכך שרוב המידע סביבה נשאר חסוי במשך שנים רבות.

גם רשימת הנופלים החקוקה על קירות המבוך אינה מלאה, והיא אינה כוללת את אלה שעד היום לא הותר שמם לפרסום.