ארבורטום אילנות

דגם: 
עברית

ENGLISH

России

בפארק אילנות נמצא גן בוטאני (ארבוראטום) לאיקלום עצים.

את סיפורו של המקום ניתן לשמוע באמצעות המסבירן שבאתר