אנדרטת הקיבוצים

דגם: 
עברית

אנגלית

שלום וברוכים הבאים לאנדרטה לזכרם של חללי הקיבוצים.

האנדרטה הוקמה  על מנת להנציח את זכרם של בני וחברי הקיבוצים שנפלו במאבק על הקמתה ובטחונה של מדינת ישראל.

על קירות האבן הסמוכים חקוקים שמותיהם של למעלה מ-3000  הנופלים כשהם מחולקים על פי התקופות השונות. מראשון הנופלים, משה ברסקי, חבר דגניה א' שנרצח בשת 1913 ועד ימינו אלה.

בתוך כל תקופה מסודרים השמות בסדר אלפביתי על פי שמות המשפחה.

באנדרטה מוצגת גם  מורשתה המפוארת של התנועה הקיבוצית, ותרומתם המכרעת של הקיבוצים