אנדרטת הגבורה חיל הנדסה

דגם: 
עברית

אנגלית

אתר ההנצחה לחללי חיל ההנדסה

המסבירן כולל את סיפור פריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות, ואת סיפורו של חיל ההנדסה לאורך כל שנות המדינה.