אנדרטת חטיבת הראל

דגם: 


Palmach Harel Memorial Garden

חטיבת פלמ"ח הראל לחמה במלחמת העצמאות בגזרת ירושלים.

וותיקי החטיבה הקימו בירושלים אנדרטה.

המסבירן באנדרטה מספר את סיפורה של החטיבה בהקמת המדינה