אנדרטת חטיבת הנגב

דגם: 


Negev Brigade Memorial

אנדרטה ייחודית ללוחמי חטיבת הנגב במלחמת העצמאות

יציקרתו של הפסל דני קרוואן.

באתר 3 מסבירנים שכל אחד מהם עוסק בתקופה נפרדת של הלחימה