אנדרטת חטיבת הנגב

דגם: 
עמדה 1 עברית

Negev Brigade Memorial

עמדה 2 עברית

עמדה 2 אנגלית

עמדה 3 עברית

עמדה 3 אנגלית

אנדרטה ייחודית ללוחמי חטיבת הנגב במלחמת העצמאות

יציקרתו של הפסל דני קרוואן.

באתר 3 מסבירנים שכל אחד מהם עוסק בתקופה נפרדת של הלחימה