אייבי נתןבחוף גורדון בתל אביב קיימת פינת הנצחה לזכרו של ספן השלום אייבי נתן.

צמוד לשלט ההנצחה התקנו מסבירן המספר את סיפורו הייחודי של איש מופלא זה.

ההסבר הינו בעברית ואנגלית והוא כוללקטעים מוקלטים מתוך שידורי הרדיו של ספינת השלום.