תצפית כח נתי

כח נתי - עברית

Nati Force - English

תצפית כח נתי צופה אל עומק שטחה של סוריה ואל השטחים בהם התחוללו הקרבות הקשים של מלחמת יום הכיפורים

בתצפית אנדרטה לזכרם של 22 מלוחמי הכח שנפלו בקרבות לכיבוש המובלעת הסורית.

  כח נתי ייחודי בכך שהיה זה כח שריון בלתי אורגני שהתבסס על לוחמי מילואים שחזרו ארצה על מנת לקחת חלק במלחמה, לוחמים שלא היו משובצים ליחידות, בני ישיבות הסדר ומתנדבים רבים.

הכח התארגן במהירות, עלה לגולן והוביל את שלב ההבקעה אל עומק שטחה של סוריה.

את סיפורו המלא של הכח תוכלו לשמוע באמצעות המסבירן הקולי שפועל באתר 

פודקאסט נבחר: 
כן