אוגדה 440 יד לשריון

דגם: 
עברית

ENGLISH

אנדרטת אוגדה 440  ביד לשריון סיפור היחידה סיפורי המלחמות