אגרוף ורומח יד לשריון

אגרוף ורומח חטיבת אגרוף ורומח היתה חטיבת השריון-מילואים הראשונה בצה"ל. היא הוקמה בשנת 1952 על בסיס חיילים שהשתחררו מחטיבת השריון הסדירה, היחידה באותו זמן,- חטיבה 7, וצוידה בטנקים מסוג "שרמן".

החטיבה, תחת פיקודו של חיים בר-לב, לימים הרמטכ"ל השמיני, השתתפה במלחמת סיני בשנת 1956.