רבי אביי

דגם: 
רבי אביי עברית

רבי אביי אנגלית

רבי אביי המחזה

רשימת הצדיקים ומיקומם:

1. רבי טרפון - קדיתא

2. רבי יוחנן הסנדלר - הר מירון ליד רשב"ר

3. אבא חלפתא ובניו - צומת חנניה

4. רבי יוסיי הגלילי - דלתון

5. שמעיה ואבטליון - גוש חלב

6. רבי יונתן בן עוזיאל - עמוקה

7. רבי יהודה בן בבא - שפרעם

8. רבי מתיא בן חרש - עילבון

9. חוני המעגל - חצור הגלילית

10. יואל הנביא - גוש חלב

11. בית הכנסת העתיק גוש חלב - גוש חלב

12. בית הכנסת העתיק שפרעם - שפרעם

13. הכנסיה המארונית - גוש חלב

14. חבקוק הנביא - סמוך לצומת קדרים

15. רבי יהודה הנשיא - גן לאומי ציפורי

16. רבי אלעזר בן עזריה ועזריה אביו - מתחם התנאים מושב עלמה

17. רבי אלעזר בן ערך רבי שמעון בן נתנאל ורבי יוסיי הכהן - מתחם התנאים מושב עלמה

18. אביי ורבא רבי דמי מנהרדעא ורבי יהודה נשיאה  - מצפה יבנית יער בירייה

 

אביי ורבא חיו בדור הרביעי לאמוראים בבבל. כ- 200 שנה לאחר חורבן בית-המקדש. בתלמוד הם מוזכרים למעלה מארבעת אלפים פעמים ולדיונים ביניהם חלק עיקרי בדרך בה פסקו את ההלכה. אביי ורבא למדו בישיבת פומפידיתא. אביי כיהן כראש הישיבה ולאחר פטירתו כיהן במקומו רבא.

ראשית חייו של אביי לא היתה פשוטה. אביו נפטר בעוד אביי היה בבטן אימו, ואמו נפטרה בלידתו. הוא אומץ, גודל וחונך על ידי דודו, רבה (עם דגש ומלרע) בר נחמני.

שמו האמיתי של אביי היה נחמני, אך עוד מגיל מוקדם כונה בפי כולם אביי על שם ראשי התיבות של הפסוק "אשר בך ירוחם יתום" וכבר בילדותו העיד עליו רבו שהוא נכון לגדולות.

בכל אלפי הויכוחים בין אביי ורבא בתלמוד, נפסקה ההלכה כרבא פרט לשישה מקרים. עם זאת, מסופר שרבא זכה לגילוי בת קול מן השמים פעם בשנה ביום הכיפורים ואילו אביי זכה לכך בכל שבוע.